คลังเก็บป้ายกำกับ: เล่นกล้ามไหล่

สอนเวทเทรนนิ่งไหล่ด้วยเคเบิ้ล ท่า Alternating Cable Shoulder Press

สอนเวทเทรนนิ่งไหล่ด้วยเคเบิ้ล ท่า Altern … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ท่าการฝึกเวทเทรนนิ่งด้วยตนเอง | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

เวทเทรนนิ่งกล้ามไหล่ท่า Seated Dumbbell Press

สอนเวทเทรนนิ่งกล้ามไหล่ท่า Seated Dumbbe … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ท่าการฝึกเวทเทรนนิ่งด้วยตนเอง | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น